teicneolaíocht teanga
language technology

Bunaíodh Ling Research Ltd. i 2003 chun taighdeoirí agus lucht forbartha Teanga, Teangeolaíochta, Ríomheolaíochta agus Ríomhtheangeolaíochta a thabhairt le chéile. Thar ceann an Stáit, tá taighde déanta aige ar theicneolaíocht an aistriúcháin, oiliúint an aistriúcháin, acmhainní aistriúcháin agus ríomhtheangeolaíocht. Tá naisc aige le príomh-institiúidí léinn na hÉireann agus tá réimse leathan d'acmhainní taighde ar fáil de réir mar is gá. 

Ling Research Ltd. (incorporated in 2003) was founded  to bring together researchers and developers in Language, Linguistics, Computer Science and Computational Linguistics. It has participated in research projects for Irish state bodies in areas such as translation technology, translation education, translation resources and computational linguistics. It has established links with the leading academic institutions in Ireland in these areas and has a wide range of research resources available to it on a project-by-project basis.

 

 

 

 

Cuireann Ling seirbhísí aistriúcháin den scoth ar fáil do ranna rialtais, do chomhlachtaí stáit agus do chustaiméirí eile. Tá creidiúnú Fhoras na Gaeilge ag ár n-aistritheoirí uile.

Ling provides top-quality translation services to Government departments, state bodies and other customers. All our translators are accredited by Foras na Gaeilge.

 

 

 

 

Tá tograí taighde déanta aige i bhforbairt agus cothabháil acmhainní idirlín d'aistritheoirí Gaeilge, comhairleoireacht ar uirlisí aistriúcháin do chomhlachtaí Stáit, acmhainní Gaeilge a chur ar fáil i bhfoirm digiteach, agus oiliúint d’aistritheoirí.

Its research projects include the development and maintenance of web-based resources for Irish-language translators, consultancy on translation tools for Irish state bodies, digitisation of Irish-language resources and translator training.

 

 

 

 

Tá Ling ina eagarthóir agus ina bhainisteoir ar an láithreán acmhainn.ie (www.acmhainn.ie). Tá acmhainní ar an láithreán seo d'aistritheoirí Béarla-Gaeilge.

Ling edits and maintains the acmhainn.ie website (www.acmhainn.ie). This site provides resources for translators working in the English-Irish language sector.

 

 

 

 

Cuireann Ling an tseirbhís Freagra (www.freagra.net) ar fáil le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Tugtar cúnamh saoir in aisce don phobal maidir le foclaíocht agus gramadach na Gaeilge.

Ling provides the Freagra service (www.freagra.net/) with funding from Foras na Gaeilge The public are offered free assistance with Irish words and grammar.
Tel: +353 (0)87 2340873
Fax: +353 (0)1 2010711
e-mail: doc@ling.ie

 

Leasaithe 05/01/15